Masiewska Droga (Białowieski Park Narodowy)

Bór sosnowy na północ od Hwoźnej (2006r.)
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak