Kraina Żubra

Wjazd do "Krainy Żubra" na Białorusi, zdjęcie: Janusz Korbel
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak