Masiewska Droga (Białowieski Park Narodowy)

2009r. (zdjęcie:Janusz Korbel)
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak