Dąb Małgosi

Pani Małgorzata Karczewska (po prawej) pod dębem noszącym jej imię (2009r.)
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak