Dąb Jacka Kuronia

2008r. (zdjęcie:Tomasz Niechoda)
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak