Dom Zarządu (Białowieża)

Rodzina zarządcy pałacu generała-majora Pawła Popowa przed Domem Zarządu (koniec XIXw.)
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak