Demiaszkiewicz Aleksander Wiaczesław, prof. dr hab.

Zespół Pracowni Parazytoz Zwierząt Dzikich (prof. Aleksander W. Demiaszkiewicz w drugim rzedzie - pierwszy od lewej)
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak