Krysztapowo (wieś)

Droga Browska stanowi obecnie północną granicę uroczyska Krysztapowe. Zdjęcie: Tomasz Niechoda (2009).
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak