Krysztapowo (wieś)

Północną część uroczyska zaczynają porastać krzewy i drzewa. Zdjęcie: Tomasz Niechoda (2009).
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak