Krysztapowo (wieś)

Ulica Meleszkowska przecina obecnie w połowie uroczysko Krysztapowe – dawniej użytkowane w całości rolniczo. Zdjęcie: Tomasz Niechoda (2009).
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak