Drzewostany pocenturowskie

Drzewostan pocenturowski w Leśnictwie Stoczek (www.lasy.gov.pl)
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak