Dąb Jagiełły (Białowieski Park Narodowy)

(lata 70-te) zdjęcie:J.M. Hereźniak "Zielone grądy i czarne bory Białowieży"
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak