LAS WILGOTNY PRZY "DRODZE MASIEWSKIEJ"
(Białowieski Park Narodowy)