Teremiski

Mieszkańcy Teremisek ok. 1915 roku. (Źródło: "Bialowies in deutscher Verwaltung" zeszyt nr 1 z 1917 roku)
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak