LAS ŚWIEŻY PRZY BRAMIE WEJSCIOWEJ"
(Białowieski Park Narodowy)