MIEJSCE, W KTÓRYM KOLEJNO BYŁY WYSTAWIANE
POMNIKI: CARA ALEKSANDRA II, MARSZAŁKA J.PIŁSUDSKIEGO
, A OBECNIE POMNIK POŚWIĘCONY OFIAROM NIEMIECKIEGO
TERRORU ORAZ BOHATEROM WALK O WOLNOŚĆ I SOCJALIZM
(Białowieża)


View Larger Map