Łukaszewicz Olga (1930-2016) 

Olga Łukaszewicz

Olga Łukaszewicz – wieloletnia, zasłużona pracownica Białowieskiego Parku Narodowego.

Urodziła się 14 stycznia 1930 roku w Kiwaczynie (obecnie w granicach Białorusi) w rodzinie Konstantego i Marii z Łukszów. W swej rodzinnej wsi ukończyła dwie klasy szkoły powszechnej. W lutym 1940 roku została wywieziona wraz z rodzicami przez Sowietów do obwodu Kemerowskiego w ZSRR. Na wywózce kontynuowała naukę – jej edukacja zakończyła się na klasie piątej.

W kwietniu 1946 roku wróciła do Polski i zamieszkała w Białowieży. Ojciec pracował jako woźny, później strażnik w Białowieskim Parku Narodowym (zmarł w 1971 roku). Po ukończeniu szkoły powszechnej w 1948 roku wstąpiła do Gimnazjum Spółdzielczego dla Dorosłych w Supraślu, a następnie w 1950 roku do supraskiego Liceum Administracyjno-Gospodarczego, które ukończyła w 1952 roku.

W latach 1952-1953 pracowała w Powiatowym Zakładzie Mleczarskim w Hajnówce na stanowisku instruktora skupu. Z dniem 1 kwietnia 1953 roku podjęła pracę jako referendarz w Białowieskim Parku Narodowym. Już w grudniu tego samego roku awansowano ją na starszego rachmistrza. Z początkiem 1955 roku została starszą księgową. Pracowała na tym stanowisku do końca października 1977 roku, następnie objęła stanowisko referenta. Pracując, ukończyła w 1961 roku roczny zaoczny kurs rachunkowości jednostek budżetowych w Warszawie. 1 lipca 1981 roku, na własną prośbę, została zatrudniona jako kasjer w Muzeum Przyrodniczo-Leśnym BPN. Z dużym zaangażowaniem prowadziła sprzedaż w kasie wydawnictw o Puszczy Białowieskiej, a także… czystych znaczków pocztowych, wprowadzanych do obiegu przez Pocztę Polską, co przez turystów było odbierane jako jeszcze jedna atrakcja Białowieży. Udzielała informacji turystycznej. Na emeryturę przeszła z dniem 31 sierpnia 1992 roku.

W 1994 roku udostępniła ze swoich zbiorów zdjęcia na wystawę fotograficzną przedstawiającą pałac carski w Białowieży w różnych okresach jego istnienia. Wystawa odbyła się w Muzeum Przyrodniczo-Leśnym BPN w Białowieży, w którym ofiarodawczyni jeszcze nie tak dawno pracowała.

Była sumienną i ofiarną pracownicą, wykonywała swoje obowiązki z perfekcyjną starannością. Wyróżniała się życzliwością dla ludzi. Zawsze można było liczyć na jej pomoc, zarówno w sprawach służbowych jak i prywatnych. Niemal do końca swych dni aktywnie uczestniczyła w życiu religijnym swojej parafii prawosławnej św. Mikołaja Cudotwórcy. Nie opuszczała żadnych nabożeństw, uczestniczyła w licznych pielgrzymkach. Dbała o czystość i porządek w cerkwi. W pamięci mieszkańców Białowieży pozostanie jej obraz z ostatnich lat życia – mocno już pochylonej, prowadzącej przy sobie rower, który tak naprawdę zastępował laskę.

Zmarła 4 grudnia 2016 roku w Białowieży, po krótkim pobycie w szpitalu w Hajnówce. Pochowana została 13 grudnia 2016 roku na cmentarzu w Białowieży. Spoczywa we wspólnym grobie z rodzicami.

Olga Łukaszewicz miała dwóch braci: Aleksego i Arkadiusza. Rodziny nie założyła. (Oprac. Piotr Bajko)

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda