Richter August Gustaw (ok. 1876 - ?) 

August Richter z żoną Emmą Hake, ok. 1910 r.

August Gustaw Richter – leśniczy w Puszczy Białowieskiej w czasie I wojny światowej, ojciec białowieskiego łowczego Jana Adolfa Richtera.

Urodził się ok. 1876 roku w mieście Usobrno na Morawach (do 1918 roku – Hausbrunn, leżącego w monarchii austro-węgierskiej), w katolickiej rodzinie Jana Richtera i Marii.

W 1905 roku ożenił się z Emmą Hake (ur. 1884), córką Adolfa Hake i Jenny Bosch (rodzina ewangelicka). Ojciec Emmy był właścicielem fabryki włókienniczej w Królowym Moście (pow. białostocki).

August zdobył prawdopodobnie wykształcenie leśne, gdyż cała jego praca zawodowa była związana z leśnictwem. W 1905 roku podawany jest jako leśniczy w majątku Jazwy (pow. Sienno; gub. mohylewska), w latach 1908 i 1909 występuje już jako nadleśniczy w miejscowości Tomaszpol, a w 1912 roku jest leśniczym w Tołoczynie (pow. Sienno). Do Puszczy Białowieskiej przybył przypuszczalnie jeszcze za rządów carskich i był zatrudniony w łowiectwie. W czasie I wojny światowej pracował jako leśniczy, podlegał Zarządowi Wojskowemu Puszczy Białowieskiej pod kierunkiem majora dr. Georga Eschericha.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości pracował na terenie Dyrekcji Lasów Państwowych w Białowieży, lecz poza Puszczą Białowieską. W 1926 i 1927 roku wymieniany jest jako leśniczy w Nadleśnictwie Kartuz-Bereskim (tak się wówczas pisała Kartuza Bereska). Kierowane przez Richtera leśnictwo przejął później leśniczy Zbigniew Szczerbicki, który w latach trzydziestych przeniósł się do Białowieży, gdzie spotkał syna Richtera – Jana.

August zmarł po II wojnie światowej w okolicy Bambergii, gdzie mieszkał wraz z żoną i córką Luizą, która tęskniła do Polski. Córka Luiza miała dwóch mężów – obaj byli polskimi Niemcami.

August i Emma mieli trójkę dzieci, po matce – ewangelików: Jana Adolfa (1908-1945), Luizę (ur. 1909 – zm. w Bamberdze ok. 1995) i Fryderyka (ur. 1912 w Tołoczynie – został wcielony do Kriegsmarine i zginął na statku podwodnym na Krymie w nieznanym roku; był żonaty z Polką Lewartowską, miał córkę). (Oprac. Piotr Bajko)

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda