Demiaszkiewicz Wiaczesław, dr (1907-1990)


dr Wiaczesław Demiaszkiewicz

Doktor nauk weterynaryjnych. W latach 1940-1975 sprawował opiekę hodowlaną i lekarsko-weterynaryjną nad żubrami w Puszczy Białowieskiej. Ojciec parazytologa prof. dr. hab. Aleksandra W. Demiaszkiewicza.

   Urodził się 9 marca 1907 roku w Orszy na Białorusi. Ukończył Instytut Weterynaryjny w Witebsku. Do czasu przyjazdu do Białowieży w 1940 roku był kierownikiem Laboratorium Helmintologicznego Akademii Nauk BSRR w Mińsku, specjalizował się w bakteriologii i helmintologii zwierząt dziko żyjących.

   W Białowieży został kierownikiem Laboratorium Bakteriologiczno-Łowieckiego, a od 1944 r. pełnił funkcję kierownika Stacji Rozpoznawczej Chorób Zwierząt Leśnych Instytutu Badawczego Leśnictwa. Po likwidacji tej placówki z końcem 1951 roku pracował w Białowieskim Parku Narodowym aż do czasu przejścia na emeryturę w 1975 roku.

   Niemal do ostatnich swych dni prowadził praktykę weterynaryjną na terenie gminy Białowieża. Jako pierwszy w Polsce rozpoznał u ludzi wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze i opisał jego przebieg w „Polskim Tygodniku Lekarskim” (24/1952). Poświęcił temu zagadnieniu także artykuł popularny, opublikowany w „Gazecie Białostockiej” (Nr 150/1952). Opisał ponadto przebieg porodu pierwszego żubronia urodzonego w rezerwacie doświadczalnym Zakładu Badania Ssaków PAN w Białowieży.

  Aktywnie uczestniczył w polsko-radzieckich konferencjach poświęconych hodowli żubrów na terenie Puszczy Białowieskiej. Często zabierał publicznie głos w sprawie żubra. Wypowiedział się m.in. w dyskusji, zainicjowanej przez regionalną prasę nt. „Żubr a sprawa polska”. Zgromadził wiele ciekawych spostrzeżeń na temat swoich podopiecznych. Profesor Janusz Gill w książce pt. „Zarys fizjologii żubra” (Warszawa 1999) tak wspomina W. Demiaszkiewicza: „... był bardzo oddany sprawom hodowli żubrów. Znał je i pomagał mi bardzo chętnie w moich poczynaniach doświadczalnych. Uczestniczył we wszystkich pracach lekarsko-weterynaryjnych i w zebraniach naukowych”.

  Dr Wiaczesław Demiaszkiewicz zmarł 20 września 1990 roku w szpitalu w Hajnówce, został pochowany w Białowieży. (oprac. Piotr Bajko)

 

 

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak