Pałacowa Droga (Tryb) (Białowieski Park Narodowy)

Brama wjazdowa do rezerwatu ścisłego BPN (zdjęcie: Nicolas S.
Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda