Pałacowa Droga (Tryb) (Białowieski Park Narodowy)

Jedna z drobnolistna rosnący w sąsiedztwie drogi (obw. pnia 453cm) (2008r.)
Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda