Pałacowa Droga (Tryb) (Białowieski Park Narodowy)

Grab rosnący przy drodze o obwodzie pnia 302cm (2007r.)
Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda