Pałacowa Droga (Tryb) (Białowieski Park Narodowy)

Mogiła ofiar masowy egzekucji przeprowadzonych podczas II wojny światowej (2008r.)
Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda