Nowak Zdzisław, mgr inż. (1921-1985)

Grób Pana Zdzisława Nowaka na białowieskim cmentarzu (2009r.)
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak