Miejsce mocy w Parku Pałacowym (Białowieża)

Miejsce po obcięty grubym konarze, na którym pojawił się wizerunek przypominający ludzką głowę (2008r.)
Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda