Orłów Stok (uroczysko)

Tama wykonana przez bobry na Orłówce w uroczysku "Orłów Stok"(zdjęcie: Janusz Korbel - 2008r.)
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak