The Century European Timber Corporation

Rozwiązanie umowy z firmą The Century European Timber Corporation (popularnie nazywaną „Century”) . Spółka eksploatowała Puszczę Białowieską w latach 1924-1929.
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak