Gajówka Deptuły

Piwnica – widok od strony pół – zach (zdjęcie: Katarzyna Bielawska)
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak