Gajówka Deptuły

Fundamenty ok. 7 x 11 m (zdjęcie: Katarzyna Bielawska)
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak