Orłów Stok (uroczysko)

Rozlewisko Orłówki (2009r.) zdjęcie:Tomasz Niechoda
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak