Dąb Jacka Kuronia

2008r. (zdjęcie:Tomasz Niechoda)
Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda