Legenda (uroczysko)

(2009r.) zdjęcia:Tomasz Niechoda
Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda