Dąb szypułkowy (Quercus robur)

ok.450-letni dąb w rezerwacie ścisłym BPN (2008r.)
Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda