Nejman Karol Bertold (1891-1940)

Od lewej: dyr. Karol Nejman, Zosia i Tereska Karpińskie, Jacek Nejman, Anna Karpińska, Wandzia Nejman i małżonka dyr. Nejmana.
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak