Smolarnie i dziegciarnie

Smolarnia w Puszczy Białowieskiej (pocz. XX w.)
Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda