Waszkiewicz Jakub (1861-1938)

Tablica informacyjna na nagrobku Jakuba Waszkiewicza. (Zdjęcie: Ewa Zwierzyńska)
Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda