Laboratorium Biologiczne w Białowieży

Wejście do dawnej lodowni, obecnie używanej jako piwnica. (Zdjęcie: Agnieszka Stankiewicz).
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak