Drzewostany pocenturowskie

Drzewostan pocenturowski w Leśnictwie Stoczek (www.lasy.gov.pl)
Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda