Powiat białowieski

Zachodnia część pałacu, w której funkcjonowała administracja powiatu białowieskiego. W latach 1929-36 zajmowała ją Państwowa Szkoła dla Leśniczych.
Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda