Kossak Simona, prof. dr hab.(1943-2007)

Leśniczówka "Dziedzinka", w której przez ponad 30 lat mieszkała prof. Simona Kossak
Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda