Pomnik Konstytucji 3 Maja (Białowieża)

Tak wyglądał pomnik w dniu 3 maja 2012 roku (Zdjęcie ze zbiorów Anny Kulbackiej).
Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda