Tarasiewicz Sergiusz, dr n. med.

Sergiusz Tarasiewicz w rzędzie stojących – pierwszy z lewej (Źródło: „Gazeta Białostocka” nr 220 z 16 września 1968 r., str. 8)
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak