Medalion żubra Poranka

Medalion żubra Poranka w sali rycerskiej Muzeum Wojska w Białymstoku. (Źródło: "Białostocczyzna", nr 2/1986).
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak