Olszewski Jerzy Leszek (1937-2015), prof. dr hab.

Dr Jerzy Leszek Olszewski w swoim gabinecie w Zakładzie Badania Ssaków PAN w Białowieży. Styczeń 1978 r. Fot. Piotr Bajko.
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak