Tablica w hołdzie leśnikom białowieskim

Tablica w hołdzie leśnikom pracującym w jednostkach Białowieskiej Dyrekcji Lasów Państwowych. Fot. Andrzej Buszko.
Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda