Wysmułek Barbara Ewa (1931-2023)

Barbara Ewa Wysmułek w latach 60. XX wieku. Fot. z Kroniki Koła Przewodników PTTK w Białowieży.
Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda