Wysmułek Barbara Ewa (1931-2023)

Barbara Ewa Wysmułek (czwarta od lewej) prowadzi zajęcia terenowe dla kandydatów na przewodników. Wiosna 1969 roku. Fot. z Kroniki Koła Przewodników PTTK w Białowieży.
Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda