Wysmułek Barbara Ewa (1931-2023)

Barbara Ewa Wysmułek podczas wykładu na kursie przewodnickim w 1977 roku. Fot. Piotr Bajko.
Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda