Wysmułek Barbara Ewa (1931-2023)

Barbara Ewa Wysmułek (pierwsza z prawej) podczas spotkania towarzyskiego z okazji obchodów przez przewodników Roku Kobiet. Od lewej siedzą: Władysław Mukanowski, Anna Bajko (Wojciuk) i Wiktoria Oklejewicz. 1 kwietnia 1975 roku. Fot. z Kroniki Koła Przewodników PTTK w Białowieży.
Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda