Wysmułek Barbara Ewa (1931-2023)

Strona tytułowa pierwszego tomu Kroniki Koła Przewodników PTTK w Białowieży. Fot. Piotr Bajko.
Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda